SimpleWebhost Kezdőoldal
KEZDŐLAP
SimpleWebhost Tárhely Csomagok
TÁRHELY
SimpleWebhost Domainregisztráció
DOMAIN
SimpleWebhost VPS Csomagok
VPS
SimpleWebhost E-mail Csomagok
E-MAIL
SimpleWebhost Kapcsolat
KAPCSOLAT
SimpleWebhost Felhasználói Kosár
0

Regisztráció REGISZTRÁCIÓ
Regisztrációs Profil
E-mail Cím Megadása
Jelszó Megadása
Jelszó ismételt Megadása
ÁSZF elfogadása
Elfogadom az ÁSZF-et!
Regisztráció Típusa:
Lakossági regisztráció
Lakossági
Üzleti regisztráció
Üzleti
SIMPLE
  • S
  • I
  • M
  • P
  • L
  • E
Regisztrálok


SimpleWebhost Logo
Általános Szerződési Feltételek (v1.0)
Érvényes 2013. november 4-től visszavonásig.

Tulajdonos Adatai:
Marketing Soul Kft.
7625 Pécs. Tettye utca 7.
24970062-2-02
http://simplewebhost.hu/

Preambulum
A simpleWebhost, mint a http://simplewebhost.hu/ domain néven elérhető honlapot (továbbiakban Honlapot) üzemeltető, internetes tartalomszolgáltató (továbbiakban Szolgáltató). A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatásokat kínálja, az alábbi feltételek szerint.

A Honlapon kínált szolgáltatások igénybevételének megkezdésével, igénylésével a Felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja és megértette az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A Szolgáltató által kínált termékek használata kizárólag az alábbi ÁSZF teljes körű elfogadása mellett történhet.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó kifejezetten és teljes mértékben visszavonhatatlanul elfogadta az ÁSZF-et és ismeri azt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Etv) 2. § lc) pontja alapján közvetítő szolgáltatóként tárhely szolgáltatónak minősül, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó olyan szolgáltató, amely az igénybevevő Felhasználó által biztosított információt tárolja.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató és Felhasználó között a szerződés megkötése elektronikusan jön létre, papíralapú szerződéskötés nem szükséges (kivételt képez ez alól a .hu domain regisztráció és átregisztráció). A Felhasználó a tárhely szolgáltatást elektronikus úton rendelheti meg a simplewebhost.hu oldalán keresztül, saját felhasználónevével és jelszavával, egy sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően, érvényes e-mail címmel. A Felhasználó felel a megrendelt szolgáltatásokért és a megrendelés helyességéért, valamint a felhasználói fiókját védő jelszóért. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó teljes mértékben elfogadja, hogy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások ellenértékének átvételét követően elektronikus számlát állít ki a Felhasználó részére, amit a regisztrációkor megadott e-mail címre továbbít.


simpleWebhost Webtárhely és E-mail Tárhely Szolgáltatások

1) Felek
a) Jelen Felhasználási Feltételek a Marketing Soul Kft. által nyújtott simpleWebhost Tárhely Szolgáltatásra vonatkoznak, melyeket az igénylő, használó (továbbiakban: Felhasználó) az alábbiak szerint elfogad.

2) A simpleWebhost Tárhely Szolgáltatás tartalma
a) A szolgáltató, szolgáltatását az érte járó díj ellenében a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatásért fizetendő díj, minden esetben az aktuális árlistában kerül szerepeltetésre a szolgáltatás pontos paramétereivel együtt.

b) A tárhelyszolgáltatás nem kizárólag a simpleWebhostnál regisztrált domain névvel vehető igénybe.

c) A Szolgáltató mind üzleti, mind lakossági felhasználási célra is biztosítja szolgáltatásait. Bármely törvénybe ütköző felhasználás szigorúan tilos és büntetőjogi eljárást von maga után, különösképpen a kéretlen levelek kiküldése, az illegális tartalmak tárolása, szerzői jogok megsértése.

d) A Szolgáltató jelen ÁSZF szerint tárhely szolgáltatóként lép fel, így engedélyezi a tárhelyen elhelyezett tartalmak és weboldalak megtekintését.

e) A Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltatására évi 99,9%-os rendelkezésre állást biztosít. A rendelkezésre állási időbe nem tartozik bele a heti, maximum 3 órás, általános karbantartási idő, illetve az előre bejelentett üzemszerű karbantartás, melyről minden estben a Szolgáltató értesíti a Felhasználót a Profilom/Hírek menüpont alatt.

f) A Szolgáltatónak jogában áll Szolgáltatása működését azonnal korlátozni, amennyiben annak segítségével kártékony vírusokat vagy SPAM leveleket terjesztenek, és arról bejelentés érkezik, vagy a szolgáltató maga bizonyosodik meg a cselekményről. Ebben az esetben a szolgáltató élhet az azonnali felmondás jogával, és a Felhasználó eltekint a már teljesített szolgáltatási díjtól.

g) A Tárhely Szolgáltatásban foglalt havi le- és feltöltési keret nem került limitálásra, azonban a nagy mennyiségű szerver terhelés nem megengedett. A havi szinten 1000 Mb fölötti forgalmazás esetén a Szolgáltatónak jogában áll szolgáltatását korlátozni.

h) A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználó által használt adatbázis szerkezetbe indexet vagy elérést segítő kódot helyezzen el, annak érdekében, hogy a szerverek terheltségét mérsékelje, megszűntesse.

i) A Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatását korlátozni, megszűntetni, amennyiben a Felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a megvásárolt tárhelyet. A Szolgáltató élhet az azonnali felmondás jogával és a Felhasználó eltekint a már teljesített szolgáltatási díjtól. A túl használatról, a nem rendeltetésszerű használatról a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó felé. A korlátozás kizárólag akkor végezhető el, ha a felszólítás ellenére sem szűnik meg a szabálysértés.

j) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tárhely erőforrásait globálisan vagy csomagonként eltérően korlátozza.

k) A Szolgáltató általánosan fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatását megszűntesse, felfüggessze, vagy más módon korlátozza, akár külön értesítés nélkül.

3) simpleWebhost Tárhely Csomagok Tartalma, Díja
a) A Szolgáltató a mindenkor aktuális tárhely csomagok tartalmát és bruttó éves díját feltűnteti a www.simplwebhost.hu/tarhely oldalon.

b) A már kereskedelmi forgalomban nem igényelhető, úgynevezett lezárt csomagok kronologikus tartalma megtekinthető a www.simplewebhost.hu/egyeb/arak oldalon.

4) A Szerződés létrejötte
a) A Szolgáltató és Felhasználó között a szerződés megkötése elektronikusan jön létre. A Felhasználó a tárhely szolgáltatást elektronikus úton rendelheti meg a simplewebhost.hu oldalán keresztül, saját felhasználónevével és jelszavával, egy sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően.

b) A szerződés kizárólag csak az éves díj befizetését követően jön létre. Ennek hiánya esetén a szolgáltatás nem aktiválható. Abban az esetben, ha a Felhasználó leadta megrendelését, teljesítette az éves díjat, az elektronikus szerződés létrejött. A Szolgáltató, a Felhasználó megrendelését 2 hónapig tárolja és díj nemfizetés miatt utána törli rendszeréből.

c) A Tárhely aktiválását követően a Felhasználó bármely domaint hozzá tud kapcsolni szolgáltatásához.

5) A Szerződés megszűnése
a) A Tárhely szolgáltatás automatikusan megszűnik, annak korábbi tartalma későbbiekben vissza nem állható, a befizetett éves díj vissza nem igényelhető, nem követelhető ha:

i) A tárhely szolgáltatás díj nemfizetés vagy hosszabbítás nélkül lejár vagy nem kerül a szolgáltatási díj rendezésre.

ii) Ha a Szolgáltató valamilyen szabálysértés vagy ÁSZF megszegés miatt törli, tiltja a szolgáltatást.

iii) Ha a Felhasználó kérésére kerül megszűntetésre a szolgáltatás.

6) Az ÁSZF módosítás, tájékoztatási kötelezettség
a) A Szolgáltatónak jogában áll jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató e-mailben, valamint a Profilom/Hírek oldalon tájékoztatja a Felhasználót, a módosítást megelőző 30. napon.

b) A Felhasználónak jogában áll az új Szerződési Feltételt elutasítani, azt nem elfogadni. Erről köteles írásban nyilatkozni a Szolgáltató felé az ÁSZF módosulását megelőzően. Amennyiben nem érkezik be erre irányuló nyilatkozat, a Felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja az újonnan érvénybe lévő ÁSZF-et.

c) Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az új ÁSZF-et, a szolgáltató korlátozza szolgáltatásait, és az éves díj időarányos részét visszatéríti a Felhasználó felé, 600 forint eljárási díj levonását követően. Amennyiben a visszatérítendő díj nem haladja meg a 0 Ft-ot, a Szolgáltató nem utalja vissza a szolgáltatási díjat, azonban nem él követeléssel a Felhasználó felé.

7) A Felhasználó által feltöltött tartalom
a) A Felhasználó által a Szolgáltató által szolgáltatott tárhelyre feltöltött tartalmon teljes mértékben a Felhasználó tulajdonjogában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni és Ő vállal érte felelősséget az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

b) A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tárhelyén elhelyezett anyagokért, tartalmakért.

c) A szerveren nem helyezhető el törvény vagy jogszabály sértő tartalom, mások jogait, faji jogokat sértő tartalom, illegális tevékenységeket támogató és azok végzéséhez segítő tartalom.

d) A Felhasználó nem tehet közzé a tárhelyen, weboldalán vagy egyéb helyen, a szerveren olyan tartalmakat, jelképeket, szöveg részleteket melyek a hatályos jogszabályoknak ellentmondanak, vagy harmadik fél által levédett, birtokolt szerzői jog vagy oltalom, esetleg egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá tartoznak.

e) Tilos a szerveren olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.

f) Kiemelkedően tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése. A Szolgáltató, ha ilyen cselekményt tapasztal, jogosult kártérítéssel élni a Felhasználóval szemben, melynek mértéke kiküldött kéretlen levelenként bruttó 40 forint.

g) A tárhelyen tilos másodpercenként 1-nél több dinamikus lekérés.

h) A tárhely szolgáltatással szorosan összekapcsolható e-mail szolgáltatáson keresztül tilos napi 1000 elektronikus e-mailnél többet kiküldeni, akár beépített scriptek akár a web mail vagy más felületek segítségével.

i) Tilos a szolgáltatást biztonsági mentés céljára használni, kivételt képez ez alól az adott fiókból készített, egyszeri állapotra vonatkozó biztonsági mentés.

j) Tilos a tárhelyen elhelyezni jogszabályokat vagy a törvény rendelkezéseit esetleg személyi jogokat vagy a jó ízlést sértő, trágár tartalmakat így többek között, de nem kizárólag:

i) Topsites

ii) IRC/PROXY szkriptek, robotok

iii) Warez oldalak

iv) Képtároló, IP scann oldalak

v) Bruteforce programok

vi) SPAM szkriptek, rendszerek

vii) Reklám szolgáltatások

viii) File Dump oldalak

ix) Bonyolult stream megoldások

x) Lottó szerencsejáték oldalak

xi) Hacker oldalak

xii) Csaló oldalak

xiii) Torrent oldalak

xiv) Általában tilos minden olyan magatartás, ami törvényi jogszabályba vagy a netikett által elfogadott normákba ütközik, függetlenül attól, hogy jelen ÁSZF-ben található-e benne ráutaló feljegyzés. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő vagy a szerverek teljes körű elérhetőségét meggátoló tevékenységet tiltsa.

xv) Erotikus tartalom abban az esetben tölthető fel a tárhelyre, amennyiben a Felhasználó betartja az erre vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

xvi) Az oldalon elhelyezett tartalmak minőségéért és reklámpolitikájáért a Felhasználó vonható felelősségre.

8) Felelősségre vonatkozó rendelkezések
a) A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal:

i) az tárhelyen elhelyezett tartalom helyességéért, valóságtartalmáért, szabályszerűségéért, jogszabályi megfeleléséért, illetve jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.

ii) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért.

iii) a Szolgáltatás teljes egészére vagy egy részére vonatkozó bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában.

iv) a működés teljes leállásából, változásokból vagy tartalomvesztésből eredendő esetleges károkért.

v) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért.

vi) Felhasználó számára a szolgáltatások esetleges igénybevételéből eredő anyagi vagy nem vagyoni károkért.

b) A Felhasználó a tárhely szolgáltatást a saját felelősségére használja.

c) A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználó által a szolgáltatáson átvitt vagy tárolt adatok tartalmáért, az ebből eredő károkért. Minden ilyen jellegű kárigényt a Felhasználóra hárít.

d) A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.

e) A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszűntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.

f) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tárhely Szolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.

g) A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen Tárhely Szolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.

h) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a Felhasználó rendelkezésére is bocsáthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal. A Felhasználó a mentések rendszergazdai visszaállításáért visszaállított elemenként (tárhely, adatbázis) az Árlistában szereplő díjat köteles megtéríteni.

9) Adatvédelem
a) A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat harmadik fél számára nem adja át, kivételt képzel ez alól a hivatali megkeresés. A Szolgáltató az adatvédelemre irányuló törvényi szabályozásokat betartja.

10) Vegyes rendelkezések
a) A Felek közötti szolgáltatási szerződésre jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezése a mérvadóak. A Felek kijelentik, hogy kerülik a vitás helyzeteket, a lehetőségekhez mérten a nézeteltéréseket békés úton kívánják rendezni. Amennyiben egyéb szerv bevonását kérik, úgy megegyeznek, hogy a Marketing Soul Kft. székhelyéhez legközelebb eső, területileg illetékes bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

b) A Marketing Soul Kft. jelen ÁSZF rendelkezéseit minden esetben online elérhetővé teszi a www.simplewebhost.hu/egyeb/aszf oldalon, a módosításokkal együtt.

c) Minden jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésben a törvényi szabályozás a mérvadó.simpleWebhost VPS Szolgáltatás

11) Felek
a) Jelen Felhasználási Feltelek a Marketing Soul Kft. által nyújtott simpleWebhost VPS Szolgáltatásra vonatkoznak, melyeket az igénylő, használó (továbbiakban: Felhasználó) az alábbiak szerint elfogad.

12) A simpleWebhost VPS Szolgáltatás tartalma
a) A Szolgáltató a szerverein konfigurált VPS szolgáltatást biztosítja a Felhasználó felé. A Szolgáltató kizárólag a VPS keretrendszert biztosítja a Felhasználó számára.

b) A VPS egy osztott szolgáltatás, tehát a Szolgáltató Szervereinek erőforrása megoszlik.

c) A Szolgáltatási díj nem tartalmazza a VPS-en végezendő rendszergazdai szolgáltatások díját, értjük ezalatt például az alkalmazások telepítését, a szerver konfigurálását, az alkalmazások konfigurálását, illetve az adatmentést.

d) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz a tárolt adatok biztonságáért, de backup kötelessége nem lép fel, az esetleges adatvesztésért felelősséget nem vállal.

e) A Szolgáltató törekszik a 99%-os rendelkezésre állásra, azonban nem vállal ezért tényleges felelősséget.

f) A szolgáltató jogosult a Felhasználó által használt szolgáltatások korlátozására, amennyiben nem rendeltetésszerű használatot tapasztal, illetve ha a szervert nagymértékben terhelik. Ilyen eset lehet pl.: SPAM levelek kiküldése, open relay mail szerver üzemeltetése, terheléses támadás, portscan futtatás stb…

g) Amennyiben a Felhasználó tudomására jut valamilyen internetes támadás a VPS felé, azt köteles azonnal jelenteni a Szolgáltató felé e-mailben.

h) A Felhasználó elfogadja az ISZT által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket és vállalja, hogy szabálysértés esetén a szolgáltatás felmondható, illetve a korlátozható.

i) A Felhasználó elfogadja, hogy a 1 Gb feletti adatforgalom elérését követően a sávszélesség 10Mbps-ra kerül korlátozásra, az eredeti maximum 1000 Mbps-ról.

j) A Felhasználó vállalja, hogy a megrendelést követően egyszeri aktiválási díjat a Szolgáltató felszámol, melynek összege 5.000 Forint.

k) A Felhasználó vállalja, hogy az esetleges tiltást követően az újra aktiváció feltétele egy 5.000 Forintos Újraaktiválási Díj.

l) A Felhasználó vállalja, hogy a VPS konfigurálása, karbantartása során a legnagyobb figyelemmel jár el és betartja a hatályos jogszabályokat.

m) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltatásokat nem ruházhatja át harmadik fél számára és nem adhatja bérbe azt. Csak és kizárólag saját szolgáltatást futtathat rajta, amiért teljes felelősséggel tartozik.

13) A simpleWebhost VPS Csomagok Tartalma, Díja
a) A Szolgáltató a mindenkor aktuális VPS csomagok tartalmát és bruttó éves díját, valamint az egyszeri aktivációs díjat feltűnteti a www.simplwebhost.hu/vps oldalon.

b) A már kereskedelmi forgalomban nem igényelhető, úgy nevezet lezárt csomagok kronologikus tartalma megtekinthető a www.simplewebhost.hu/egyeb/arak oldalon.

14) A Szerződés létrejötte
a) A Szolgáltató és Felhasználó között a szerződés megkötése elektronikusan jön létre. A Felhasználó a VPS szolgáltatást elektronikus úton rendelheti meg a simplewebhost.hu oldalán keresztül, saját felhasználónevével és jelszavával, egy sikeres regisztrációt és bejelentkezést követően.

b) A szerződés kizárólag csak az éves díj befizetését követően jön létre. Ennek hiánya esetén a szolgáltatás nem aktiválható. Abban az esetben, ha a Felhasználó leadta megrendelését, teljesítette az éves díjat, az elektronikus szerződés létrejött. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését 2 hónapig tárolja és díj nemfizetés miatt utána törli rendszeréből.

c) A VPS aktiválását követően a Felhasználó bármely domaint hozzátud kapcsolni szolgáltatásához.

15) A Szerződés megszűnése
a) A VPS szolgáltatás automatikusan megszűnik, annak korábbi tartalma későbbiekben vissza nem állható, a befizetett éves díj vissza nem igényelhető, nem követelhető ha:

i) A VPS szolgáltatási díj nemfizetés vagy hosszabbítás nélkül lejár vagy nem kerül a szolgáltatási díj rendezésre.

ii) Ha a Szolgáltató valamilyen szabálysértés vagy ÁSZF megszegés miatt törli, tiltja a szolgáltatást.

iii) Ha a Felhasználó kérésére kerül megszűntetésre a szolgáltatás.

16) Az ÁSZF módosítás, tájékoztatási kötelezettség
a) A Szolgáltatónak jogában áll jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató e-mailben, valamint a Profilom/Hírek oldalon tájékoztatja a Felhasználót, a módosítást megelőző 30. napon.

b) A Felhasználónak jogában áll az új Szerződési Feltételt elutasítani, azt nem elfogadni. Erről köteles írásban nyilatkozni a Szolgáltató felé az ÁSZF módosulását megelőzően. Amennyiben nem érkezik be erre irányuló nyilatkozat, a Felhasználó ráutaló magatartásával elfogadja az újonnan érvénybe lévő ÁSZF-et.

c) Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az új ÁSZF-et, a szolgáltató korlátozza szolgáltatásait, és a kifizetett díj időarányos részét visszatéríti a Felhasználó felé, 600 forint eljárási díj levonását követően. Amennyiben a visszatérítendő díj nem haladja meg a 0 Ft-ot, a szolgáltató nem utalja vissza a szolgáltatási díjat, azonban nem él követeléssel a Felhasználó felé.

17) A Felhasználó által feltöltött tartalom
a) A Felhasználó által a Szolgáltató által szolgáltatott tárhelyre feltöltött tartalmon teljes mértékben a Felhasználó tulajdonjogában áll, azzal a Felhasználó jogosult rendelkezni és Ő vállal érte felelősséget az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

b) A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tárhelyén elhelyezett anyagokért, tartalmakért.

c) A szerveren nem helyezhető el törvény vagy jogszabály sértő tartalom, mások jogait, faji jogokat sértő tartalom, illegális tevékenységeket támogató és azok végzéséhez segítő tartalom.

d) A Felhasználó nem tehet közzé a tárhelyen, weboldalán vagy egyéb helyen, a szerveren olyan tartalmakat, jelképeket, szöveg részleteket melyek a hatályos jogszabályoknak ellentmondanak, vagy harmadik fél által levédett, birtokolt szerzői jog vagy oltalom, esetleg egyéb szellemi alkotásokat védő jogszabályok oltalma alá tartoznak.

e) Tilos a szerveren olyan szolgáltatásokat üzemeltetni, melyek indokolatlan terhelést okoznak.

f) Kiemelkedően tilos a kéretlen elektronikus levelek küldése. A Szolgáltató, ha ilyen cselekményt tapasztal jogosult kártérítéssel élni a Felhasználóval szemben, melynek mértéke kiküldött kéretlen levelenként bruttó 40 forint.

g) A tárhelyen tilos másodpercenként 1-nél több dinamikus lekérés.

h) A tárhely szolgáltatással szorosan összekapcsolható e-mail szolgáltatáson keresztül tilos napi 1000 elektronikus e-mailnél többet kiküldeni akár beépített scriptek, akár a web mail vagy más felületek segítségével.

i) Tilos a Szolgáltatás biztonsági mentés céljára használni, kivételt képez ez alól az adott fiókból készített egyszeri állapotra vonatkozó biztonsági mentés.

j) Tilos a tárhelyen elhelyezni jogszabályokat vagy a törvény rendelkezéseit esetleg személyi jogokat vagy a jó ízlést sértő, trágár tartalmakat így többek között, de nem kizárólag:

i) Topsites

ii) IRC/ROXY szkriptek, robotok

iii) Warez oldalak

iv) Képtároló, IP scann oldalak

v) Bruteforce programok

vi) SPAM szkriptek, rendszerek

vii) Reklám szolgáltatások

viii) File Dump oldalak

ix) Bonyolult stream megoldások

x) Lottó szerencsejáték oldalak

xi) Hacker oldalak

xii) Csaló oldalak

xiii) Torrent oldalak

xiv) Általában tilos minden olyan magatartás, ami törvényi jogszabályba vagy a netikett által elfogadott normákba ütközik, függetlenül attól, hogy jelen ÁSZF-ben található-e benne ráutaló feljegyzés. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő vagy a szerverek teljes körű elérhetőségét meggátoló tevékenységet tiltsa.

xv) Erotikus tartalom abban az esetben tölthető fel a tárhelyre, amennyiben a Felhasználó betartja az erre vonatkozó törvényi rendelkezéseket.

xvi) Az oldalon elhelyezett tartalmak minőségéért és reklámpolitikájáért a Felhasználó vonható felelősségre.

18) Felelősségre vonatkozó rendelkezések
a) A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal:

i) az tárhelyen elhelyezett tartalom helyességéért, valóságtartalmáért, szabályszerűségéért, jogszabályi megfeleléséért, illetve jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.

ii) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért.

iii) a Szolgáltatás teljes egészére vagy egy részére vonatkozó, bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Felhasználó irányában.

iv) a működés teljes leállásából, változásokból vagy tartalomvesztésből eredendő esetleges károkért.

v) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért.

vi) Felhasználó számára a szolgáltatások esetleges igénybevételéből eredő anyagi vagy nem vagyoni károkért.


b) A Felhasználó a VPS szolgáltatást a saját felelősségére használja.

c) A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználó által a szolgáltatáson átvitt vagy tárolt adatok tartalmáért az ebből eredő károkért. Minden ilyen jellegű kárigényt a Felhasználóra hárít.

d) A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által biztosított Tárhelyen megosztott tartalmak tekintetében a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak minősül és köteles betartani a 2001. évi CVIII törvényben meghatározott szabályokat, különös tekintettel a felelősségi szabályokra.

e) A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa a Tárhelyre feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az előzetes hozzájárulása nélkül megszűntesse regisztrációját, amennyiben jelen Felhasználási Feltételeket megszegi.

f) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VPS szolgáltatás használatával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel.

g) A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen VPS szolgáltatást működtető Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha az általa feltöltött adatok, anyagok, információk, továbbított információk eltávolításra kerülnek, vagy bármilyen műszaki oknál fogva eltűnnek. A Felhasználó által elhelyezett anyagok, információk törlésére előzetes értesítés és indoklás nélkül joga van a Szolgáltatónak, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a szabályzatot. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató alkalmi jelleggel levelet küldjön számára.

h) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a biztonsági mentéseit a saját szerverei meghibásodásának esetére készíti, azokat saját lehetőségei szerint a Felhasználó rendelkezésére is bocsájthatja, de azok minőségéért és rendelkezésre állásáért felelősséget nem vállal.

19) Adatvédelem
a) A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat harmadik fél számára nem adja át, kivételt képzel ez alól a hivatali megkeresés. A Szolgáltató az adatvédelemre irányuló törvényi szabályozásokat betartja.

20) Vegyes rendelkezések
a) A felek közötti szolgáltatási szerződésre jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezése a mérvadóak. A felek kijelentik, hogy kerülik a vitás helyzeteket, a lehetőségekhez mérten a nézeteltéréseket békés úton kívánják rendezni. Amennyiben egyéb szerv bevonását kérik, úgy megegyeznek, hogy a Marketing Soul Kft. székhelyéhez legközelebb eső, területileg illetékes bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

b) A Marketing Soul Kft. jelen ÁSZF rendelkezéseit minden esetben online elérhetővé teszi a www.simplewebhost.hu/egyeb/aszf oldalon a módosításokkal együtt.

c) Minden jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a törvényi szabályozás a mérvadó.simpleWebhost VPS Szolgáltatás

.hu Domain Regisztráció, Átregisztráció
1. Felhasználó elfogadja, hogy a Marketing Soul Kft. Partnere végzi a domain regisztrációk ügyintézését.

2. A Felhasználó csak abban az esetben jogosult a domain regisztrációt kezdeményezni, amennyiben elfogadja, hogy ismeri és betartja a mindenkor hatályos Domain Regisztrációs Szabályzat előírásait.

3. A Felhasználó elfogadja, hogy a domain igénylési lap leadásával alárendeli magát a delegálással és fenntartással kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntéseinek.

4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domain Regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.

5. Felhasználó szavatolja, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltötte ki, és tudomásul veszi, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezheti.

6. A Felhasználó szavatolja, hogy az Igénylőlapot teljes egészében elolvasta, és az abban foglaltakat teljes mértékben elfogadva írja alá.

Elfogadom az ÁSZF-et